Školení a semináře

Biofyzikální seminář Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy v Praze

  4. listopadu 2010 Biofyzikální seminář pro studenty Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy v Praze na téma Internet, jak ho asi neznáte.  Historie internetu • Unikátní webové stránky ve světě, v Evropě a Evropské unii a v Česku • Rozcestníky o Evropské unii a další...

Seminář Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy

13. května 2008 : Seminář pro pracovníky Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy v Praze. On-line presentace serveru Evropská unie 123 jako informačního zdroje odkazů Evropské unie a o Evropské unii typu all-in-one a další zajímavé adresy z České republiky a Evropské unie.

Seminář Eurocentra Praha

9. října 2007: EUROCENTRUM Praha - Odborný seminář NEJEN pro učitele středních škol s názvem „Jak učit o Evropské unii – Vyhledávání zdrojů o EU“  • Eurocentrum Praha - Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 • Vyhledávaní zdrojů o EU (Doc. RNDr. František Žaloudek, CSc., portál...

Školení pracovníků ministerstev a ústředních orgánů státní správy ČR

2003 - 2006: Skupinové školení pracovníků ministerstev a ústředních orgánů státní správy ČR  - pořádal Institut státní správy při Úřadu vlády ČR v rámci Univerzálního vzdělávacího bloku v letech 2003 - 2006. Od září 2006 probíhalo toto školení v rámci Vstupního vzdělávání následného. Institut...