Moje projekty o EU

Webové stránky Evropská unie 123

 

Od roku 2003 jsem jako lektor Institutu státní správy při Úřadu vlády ČR školil pracovníky vlády, ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy v bloku Informační zdroje a toky, jehož součástí byl i modul Informační zdroje Evropské unie na internetu (» » více). Ke každému školení dostávali jeho účastníci informační CD-ROM IZAT, obsahující vlastní presentaci v prostředí Internetu s více než 1500 internetovými odkazy a další výukové materiály a dokumenty – vždy kompletně aktualizované k datu školení (» » více). Žádná aktualizace CD-ROM však nemůže nahradit "živý" webový server – což byla i připomínka některých účastníků.

Proto vznikl projekt samostatných webových stránek Evropská unie 123 - přehledný rozcestník užitečných odkazů Evropské unie. Ke vzniku serveru vedla mimo jiné i dosavadní úroveň a třídění odkazů na českých serverech, o oficiálních nebo ministerských serverech ani nemluvě.

Filosofie tohoto serveru je postavena na rozcestnících: logicky uspořádaných a tříděných, obsahujících pouze užitečné a kvalitní odkazy. Kdo potřebuje často pracovat s internetovými zdroji o EU najde v tomto serveru užitečného pomocníka.

Server je uspořádán do 8 sekcí členěných do řady podsekcí – viz strukturu serveru na domovské stránce. Každá podsekce obsahuje vybrané odkazy na servery EU nebo ČR s problematikou Evropské unie se stručnou informací – kdo se chce dozvědět více, může přejít na stránku s dalšími informacemi a odkazy o daném serveru nebo publikaci. Více informací o jednotlivých podsekcích najdete na stránce Orientace v rozcestnících EU123, rychlý přístup ke všem stránkám serveru je z mapy serveru


Další projekty