Školení pracovníků ministerstev a ústředních orgánů státní správy ČR

Školení pracovníků ministerstev a ústředních orgánů státní správy ČR

2003 - 2006: Skupinové školení pracovníků ministerstev a ústředních orgánů státní správy ČR 
- pořádal Institut státní správy při Úřadu vlády ČR v rámci Univerzálního vzdělávacího bloku v letech 2003 - 2006. Od září 2006 probíhalo toto školení v rámci Vstupního vzdělávání následného. Institut státní správy nyní působí v rámci Ministerstva vnitra ČR.

Součástí tohoto bloku byl i modul - Informační zdroje a toky (s částí 2. Evropská unie - Informační zdroje EU a o EU)
 


• verze 1 – září 2003 – květen 2005: UNI9 - září 2003, UNI10 – září 2003, UNI11 – říjen 2003, UNI12 – říjen 2003, UNI 14 – říjen 2003, UNI 15 – listopad 2003, UNI 16 – prosinec 2003 - leden 2004), UNI17 – únor 2004, UNI18 – březen 2004, UNI19 – duben 2004, UNI20 – duben 2004, UNI – 27. dubna pro pracovníky MV na SPŠ MV, UNI21 – květen – červen 2004, UNI – 1. června pro pracovníky MV na SPŠ MV, UNI25 – 4. a 6. října 2004, UNI24 – 14. října 2004, UNI 26 – 11. a 23. listopadu 2004, UNI 27 – 12. ledna 2005, UNI 28 – 11. února 2005, UNI 29 – 14. února + 4. března 2005, UNI 30 – 21. + 22. února 2005, UNI 31 – 27. + 28. dubna 2005 (pro pracovníky České inspekce životního prostředí), UNI 32 – 19. + 20. května 2005
• verze 2 – červenec 2005 – listopad 2005: UNI 33 – 22.července 2005, UNI 34 – 16. srpna 2005, UNI 35 – 15. září 2005, UNI 36 – 4. října 2005, UNI 40 – 20. října 2005 – pro Diplomatickou akademii při MZV ČR, UNI 39 – 25. října 2005 – pro Českou inspekci životního prostředí, UNI 37 – 7. listopadu 2005, UNI 38 – 24. listopadu 2005
• verze 3 – leden 2006 – květen 2006: UNI 41 – 11. ledna 2006, UNI 42 – 6. března 2006, UNI 43 – 5. dubna 2006, UNI 44 - 31. května
• verze 4 - od července 2006 (původní presentace rozdělena na tři: Úvod - Internet - Evropská unie) : UNI 45 - 26. července 2006, UNI 46 - 17. srpna)
verze 5 - od září 2006 pro Vstupní vzdělávání následné : VVN 1 - 21. září 2006, VVN 3 - 11. října 2006, VVN 2 - 12. října 2006

Přehled školených pracovníků
Úřad vlády + ministerstva: dopravy, financí, informatiky, kultury, místní rozvoj, obrany, průmyslu obchodu, spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zdravotnictví, životního prostředí, další úřady a instituce: Komise cenných papírů, Český statistický úřad, Energetický regulační úřad, Státní rostlinolékařská správa, Český úřad zemědělský a katastrální, Česká obchodní inspekce, Důlní úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní úřad kontroly léčiv, Puncovní úřad, Česká inspekce životního prostředí, Státní energetická inspekce, Česká školní inspekce, Krajské hygienické správy, Úřad průmyslového vlastnictví, Správa státních hmotných rezerv, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Diplomatická akademie při MZV ČR – celkem 2580 účastníků v letech 2003 - 2006

Presentace Informační zdroje a toky - 2 - Evropská unie
byla vytvořena v prostředí PowerPointu a převedena do htm verze - spouštěla se v prostředí internetového prohlížeče. Projekce presentace pomocí datového projektoru probíhala při reálném napojení na internet, takže veškeré internetové odkazy z presentace bylo možné ukázat v reálném čase. 


• Obsah presentace (102 obrázků): Úvodní informace • Aktuální informace z EU • Evropská unie na serverech vlády a parlamentu • Hlavní české servery o Evropské unii • Hlavní servery Evropské unie • Další informace z EU a o EU.

Od května 2006 byl ve školení využíván i realizovaný server Evropská unie 123.