O nás

 

Print Friendly and PDF

Doc. RNDr. František Žaloudek, CSc.
Sládkovičova 1306, 142 00 Praha 411
e-mail: info@evropskaunie123.cz nebo f.zaloudek@seznam.cz 
 

 

Webové stránky

 

 Webové stránky  Odkazy

Evropská unie 123:  

www.evropskaunie123.cz

(přehledný rozcestník užitečných odkazů Evropské unie a o Evropské unii) - všechny podsekceí (64) jsou přístupné z první - domácí - stránky)

EU123 :

https://eu123.webnode.cz/ 
 

(tyto stránky)

Domovská stránka EU123 :
 
https://domovska.cz/index.php?pagename=EU123 

(rozcestník odkazů EU a o EU + média - na jedné webové stránce) 
Domovská strána Jazyky

https://domovska.cz/index.php?pagename=Jazyky 

(jazykový rozcestník : čeština - angličtina - němčina - francouzština - španělština - italština - slovenština - ruština - na jedné webové stránce)
Základní škola Kaznějov - Evropská unie : 

https://zskaznejov.webnode.cz
/evropska-unie
 : 

Sekce Evropská unie s podsekcemi : 

• Státy EU 
• Servery EU 
• Unikátní servery EU 
• České předsednictví EU 2009 
• Servery a stránky pro mládež 
• Servery a stránky pro školáky 
• Jazyky EU 
• Výukové materiály 
• Aktivní evropský občan 
• Hry 
• Rozcestníky
  Realizované projekty - Jednotlivé projekty  

CV 
• 1965 - absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor: experimentální fyzika - fyzika polovodičů)
• 28 let vysokoškolský učitel (optická spektroskopie, biofyzika, automatizace experimentů, počítačem podporovaná výuka) na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, vedoucí oddělení kybernetizace fyzikálních experimentů Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy, vedoucí katedry počítačové a didaktické techniky na MFF a vedoucí oddělení pro studium zahraničních studentů na MFF (1965-1993)
• 6 let referent a ředitel odboru vysokých škol univerzitních a ekonomických na MŠMT ČR (1982-1988)
• 2 roky marketingový a softwarový pracovník společností Fénix International, s.r.o. (1993-1994)
• 6 let marketingový a softwarový pracovník POSY s.r.o. (1994-1999), školení právních informačních systémů
• 6 let školení pracovníků, zpracování dat a databázové aplikace v OVS Státního zdravotního ústavu (1/3 úvazek v letech 1998-2003)
• 4 roky (2003-2006) lektor Institutu státní správy při Úřadu vlády ČR - školení pracovníků ministerstev a ústředních státních institucí v problematice informačních zdrojů na internetu a informačních zdrojů Evropské unie

Od roku 1999 jako OSVČ (IČO: 69353913) s živnostenským listem na Zpracování dat, grafiky a multimedií na počítači a Školící činnost v oblasti software a výpočetní techniky. Zabývám se problematikou informačních zdrojů Evropské unie na internetu, informačními zdroji o životním prostředí na internetu, multimédiií, právních informačních systémů a školením v těchto oblastech.

Z problematiky Evropské unie jsem již realizoval několik rozsáhlejších projektů – viz sekce Realizované projekty - Jednotlivé projekty Spolupráce na serveru Evropská unie 123 (webdesign + webhosting)

DIS Media s.r.o. • Chlumova 1207/30, 130 00 Praha 3 • tel.: 222 212 791, 774 222 026 • e-mail: dis@dis.cz •
webové stránky: www.dis.cz

•  Cílem společnosti DIS MEDIA s.r.o., je úspěšná prezentace a propagace vaší firmy, produktů a služeb pomocí tradičních i moderních reklamních výrazových prostředků.
•  Naším heslem je: ... dovolte, abychom vás představili.