Doc.RNDr. František Žaloudek, CSc. - sz63tk.webnode.cz

 

aktualizace stránek
počet webových stránek: 79

6. srpna 2013

 

Česká stopa v Evropské unii

Zdroj: Euroskop - Projekty sjednocené Evropy

A proto toužíce po tom, aby takové války, loupeže, zmatky, požáry a vraždy ... přestaly a úplně byly vykořeněny a chvály hodnou jednotou do potřebného stavu vzájemné lásky a vzájemného bratrství byly uvedeny, rozhodli jsme se ... vytvořit takový svaz spojenectví, míru, bratrství a svornosti, jenž by pro úctu k Bohu a pro zachování víry neotřesitelně trval ... ve formě, jak dále následuje...

(Z návrhu Jiřího z Poděbrad na vytvoření mírové unie křesťanských států - 1464)

Ve snaze dostat husitské Čechy z politické izolace navrhl český král Jiří z Poděbrad vytvořit v Evropě unii křesťanských katolických států, která měla bránit vzájemným konfliktům a společně čelit vnějšímu nepříteli - vzmáhajícímu se tureckému nebezpečí. Unie měla mít společný legislativní orgán a smírčí soudní dvůr, který by rozhodoval spory mezi státy. Předsednictvo unie, které by fungovalo na základě rovnosti hlasů jednotlivých panovníků, mělo rozhodovat o vojenských taženích hrazených ze společné pokladny, do které by členské země přispívaly desátkem svých příjmů. Měla se konat pravidelná zasedání velvyslanců.

 

 

Hymna Evropské unie

The European Union (anthem) – 5:14 -
video na YouTube (
Pictures of all 27 eu countries) 

 

 

Vítejte na webových stránkách EU123
- zdroji informací
o Evropské unii
a o mých realizovaných projektech
o Evropské unii.

 
Rychlé odkazy