Presentace

Presentace

Presentace

 

Informační zdroje EU a o EU na internetu - Presentace serveru Evropská unie 123 ve formátu pdf - 37 obrázků - 5,3 MB • Jedná se o powerpointovou presentaci převedenou do formátu pdf (verze 1.9.2009).
Informační zdroje EU a o EU na internetu - Presentace serveru Evropská unie 123 ve formátu pdf - 6 obrázků na stránce 1,7 MB • Jedná se o powerpointovou presentaci převedenou do formátu pdf (verze 1.9.2009). 

Vyhledávání zdrojů o EU – Presentace na odborném semináři Eurocentra Praha  „Jak učit o Evropské unii – Vyhledávání zdrojů o EU“  dne 9. října 2007 • Formát pdf – 36 obrázků – 4,7 MB • Aktualizovaná verze 1.9.2009
Vyhledávání zdrojů o EU - presentace - 6 obrázků na stránku • Formát pdf – 1,6  MB • Jedná se o powerpointovou presentaci převedenou do formátu pdf (Aktualizovaná verze 1.9.2009)
 

•  Při prohlížení presentací ve formátu pdf - např. v Adobe Readeru 9.0 CZ - se z presentace dostanete přímo na všechny uváděné URL adresy

• Letní fotografická soutěž Eurocentra Praha "Cestování po zemích Evropské unie" - zvláštní cena za umělecký dojem - Eiffelovka - druhé patro (pdf - 1,1 MB) • Informace: EC News Eurocentra Praha: říjen 2007 (pdf - 0,7 MB)