O projektu Evropská unie 123

 
O projektu •  Poznámky • Proč právě název Evropská unie 123 ? • Co server Evropská unie 123 je a co není


O projektu

Od roku 2003 jsem jako lektor Institutu státní správy při Úřadu vlády ČR školil pracovníky vlády, ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy v bloku Informační zdroje a toky, jehož součástí byl i modul Informační zdroje Evropské unie na internetu (» » více). Ke každému školení dostávali jeho účastníci informační CD-ROM IZAT, obsahující vlastní presentaci v prostředí Internetu s více než 1500 internetovými odkazy a další výukové materiály a dokumenty – vždy kompletně aktualizované k datu školení (» » více). Žádná aktualizace CD-ROM však nemůže nahradit "živý" webový server – což byla i připomínka některých účastníků.

Proto vznikl tento projekt Evropská unie 123 - přehledný rozcestník užitečných odkazů Evropské unie – byť v první fázi velice skromný a „vyrobený“ zadarmo. Ke vzniku serveru vedla mimo jiné i dosavadní úroveň a třídění odkazů na českých serverech, o oficiálních nebo ministerských serverech ani nemluvě.

Server Evropská unie 123 si neklade cíle typu velkého portálu o EU nebo snahy o uvedení co největšího počtu všelijakých odkazů. Cítíte-li naopak tuto potřebu, odeberte se na některý z vašich oblíbených vyhledávačů nebo portálů a pak hledejte a hledejte a třiďte a třiďte. Zvolíte-li pro vyhledávání např. frázi "Evropská unie" naleznete pomocí vyhledávačů Google více než 2890000 odkazů a dokumentů, pomocí vyhledávače JYXO 980000 odkazů, pomocí vyhledávání na portálech SEZNAM - 473000 odkazů, CENTRUM - 705000 odkazů.

Filosofie tohoto serveru je postavena na rozcestnících: logicky uspořádaných a tříděných, obsahujících pouze užitečné a kvalitní odkazy. Kdo potřebuje často pracovat s internetovými zdroji o EU najde v tomto serveru užitečného pomocníka.

Server je uspořádán do 8 sekcí členěných do řady podsekcíviz strukturu serveru na domovské stránce. Každá podsekce obsahuje vybrané odkazy na servery EU nebo ČR s problematikou Evropské unie se stručnou informací – kdo se chce dozvědět více, může přejít na stránku s dalšími informacemi a odkazy o daném serveru nebo publikaci. Více informací o jednotlivých podsekcích najdete na stránce Orientace v rozcestnících EU123, rychlý přístup ke všem stránkám serveru je z mapy serveru

Pro ty, kdo se již v problematice EU vyznají více, pak slouží sekce Rozcestníky založená na obsahu - minirozcestnících - jednotlivých podsekcí. Najdou zde vše potřebné o EU na jednom místě :
Rozcestníky EURozcestníky ČR Rozcestníky tématických serverů • Rozcestníky vzdělávání
Pro školy byly vytvořeny dva speciální rozcestníky: Rozcestník pro základní školy
Rozcestník pro studenty a pedagogy
Pro rychlou orientaci uživatele v nejrůznějších denních informacích (zejména v českých zdrojích) byla přidána i podsekce Rozcestníky denních informací . Tuto podsekci si můžete vybrat i jako užitečnou domovskou stránku ve vašem prohlížeči


Presentaci serveru Evropská unie 123
ve formátu pdf - 37 obrázků - 5 MB si můžete stáhnout: Informační zdroje EU a o EU na internetu  • Jedná se o powerpointovou presentaci převedenou do formátu pdf (verze 18.1.2009) - Z prohlížeče - např. Adobe Readeru 9.0 CZ se můžete přímo dostat na požadované webové stránky.

Nedělám si patent na vyčerpávající množství odkazů a uvítám proto jakékoliv náměty na rozšíření odkazů nebo podsekcí. Nemohu si odpustit jednu poznámku v souvislosti s narůstajícím množstvím různých „přežvýkaných“ materiálů a informací na českých serverech. České přísloví říká, že lepší je jít ke kováři než ke kováříčkovi a o tento přístup jsem se snažil na tomto serveru. Uvidíte, kolik zajímavých serverů a dobrých materiálů (v Evropské unii i u nás) použitelných k informaci občanů, podnikatelů, studentů a institucí nebo ke vzdělávání již existuje (i v češtině)

Server Evropská unie 123 vznikl za nezištné spolupráce se společností DIS Media, s.r.o., která se podílela na designu serveru a jeho hostování.

Doc. RNDr. František Žaloudek, CSc. – info@evropskaunie123.cz
 

 

p.f. 2009 všem uživatelům serveru Evropská unie 123

  

 Poznámky
 
Poznámka 1 (Jazyky):
•  Evropa má od 1. ledna 2007 27 členských států a používá 23 úřední jazyky (od 1.1.2007 přibyla k dosavadním 20 úředním jazykům jako 21. jazyk irština a rovněž bulharština a rumunština). Ne všechny webové stránky oficiálních webových serverů Evropské unie jsou kompletně v češtině nebo jsou česky jen některé stránky a další odkazy vedou převážně na anglické stránky). Totéž platí o řadě dokumentů, publikovaných před rokem 2004. Při odkazu na ně se můžete proto setkat převážně s tříjazyčnými verzemi (angličtina, francouzština, němčina) nebo až 11 jazyky 15 zemí do 1.5.2004. Pokud není uvedeno jinak, směřují odkazy na anglické stránky nebo anglické znění dokumentu. Více informací naleznete v článku V jakých jazycích je EUROPA k dispozici?
•  22.listopadu 2005 potvrdila Evropská komise pod heslem: „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“ svůj závazek mnohojazyčnosti a přijala Sdělení o mnohojazyčnosti: Úplné sdělení Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnostKOM(2005) 546 v češtině (pdf – 1,1 MB – 31 stran) - Tisková zpráva (včetně oznámení o uvedení portálu Evropa a jazyky do provozu)
•  V souladu s touto politikou jsou kromě odkazů na české stránky serverů uváděny i odkazy v řeci příslušného státu (tam, kde je to užitečné) nebo alespoň odkazy na anglické stránky (na nich je pak možné volit další řeč podle potřeby a možnosti jazykové realizace serveru nebo dokumentu: 3 - 11 - 20). V případě potřeby jsou uváděny v některých souvislostech i odkazy na tříjazyčné mutace (angličtina - němčina - francouzština).
•  Podsekce Jazyky pak obsahuje m.j. samostatné minirozcestníky Angličtina, Francouzština, Němčina a Slovenština.
•  Podsekce Státy EU - jednotlivě pak obsahuje více informací o jednotlivých zemích - Slovensko a slovenština (Slovensko a slovenčina) • Spojené království a angličtina (United Kingdom and English) • Německo a němčina (Deutschland und Deutsch) • Francie a francouzština (France et Français). Stránky obsahují: Informace o jazyku (jazycích) - Oficiální servery příslušného státu - Informace o Evropské unii v příslušném jazyku - Vyhledávače a portály - Zpravodajství, média a multimédia - Servery a stránky státu v ČR - České servery a stránky o příslušném státu - Turistické informace - Další odkazy
K rychlé orientaci ve vybraných jazycích slouží i specializovaná stránka (rozcestník) Jazyky odvozená z tohoto serveru
•  Poznamenejme, že české jazykové mutace stránek nebo dokumentů jsou na serverech Evropské unie označovány dvoupísmenovou zkratkou  cs (nikoliv cz, jak bychom možná čekali ...). Bez znalosti jazyků v Evropě však jenom s češtinou nevystačíme ...
Oficiální zkratky EU pro oficiální jazyky EU jsou následující (příklad Portál EUROPA)
- bg - Портал на Европейския съюз (bulharsky)
- cs - Portál Evropské unie (česky)
- da - Internetportalen til EU (dánsky)
- de - Das Portal der Europäischen Union (německy)
- et - Euroopa Liidu portaal (estonsky)
- el - Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (řecky)
- en - Gateway to the European Union (anglicky)
- es - El portal de la Unión Europea (španělsky)
- fi - Euroopan unionin portaali (finsky)
- fr - Le portail de l'Union européenne (francouzsky)
- ga - Bealach isteach don Aontas Eorpach (irsky)
- it - Il portale dell'Unione europea (italsky)
- lv - Eiropas Savienības portāls (litevsky)
- lt - Europos Sąjungos portalas (lotyšsky)
- hu - Az Európai Unió portálja (maďarsky)
- mt - Il-portal ta' l-Unjoni Ewropea (maltsky)
- nl - De portaalsite van de Europese Unie (holandsky)
- pl - Portal Unii Europejskiej (polsky)
- pt - O portal da União Europeia (portugalsky)
- ro - Portalul Uniunii Europene (rumunsky)
- sk - Portál Európskej únie (slovensky)
- sl - Portal Evropske unije (slovinsky)
- sv - EU:s webbportal (švédsky)

Poznámka 2 (oficiální servery ČR a SR o EU):
• Portál EUROSKOP je oficiálním zdrojem informací o Evropské unii a našem členství v ní (https://www.euroskop.cz)   » » více o Euroskopu
• Pro ty, kdo nezapoměli číst ve slovenštině, bych chtěl upozornit na analogický slovenský informační portál o Evropské unii EURO INFO (Všetko o členstve Slovenska v Europskej únii : https://www.euroinfo.gov.sk ) » » více o serveru EuroInfo
• V jednotlivých sekcích serveru Evropská unie 123 jsou proto odkazy i na jednotlivé sekce nebo podsekce obou těchto portálů, které se vzájemně doplňují
• Soupis všech slovenských odkazů a materiálů je v samostatném článku »» více

Poznámka 3 (nové podsekce v roce 2008):
• 7.6.2008 - Vytvořeny samostatné webové stránky EU123 obsahující všechny realizované projekty o Evropské unii (Podrobný obsah serveru EU123)
• 28.5.2008 - Přidány nové podsekce do sekce Vzdělávání : Rozcestník pro základní školy (stránka 63) a Rozcestník pro studenty a pedagogy (stránka 64)
• 30.4.2008 - Vytvořeny malé specializované jednostránkové rozcestníky: EU123 + média a Jazyky 
• 22.2.2008 - Přidána podsekce (stránka 60) Novinář v sekci Tématické servery
• 1.1.2008 - Přidána nová podsekce (stránka 58) Předsednictví ČR v Radě EU  v sekci Tématické servery věnovaná aktuálním otázkám předsednictví

Poznámka 4 (ke stažení):
Dokumenty k serveru EU123 si můžete stáhnout:
• Informace o serveru Evropská unie 123 : Evropská unie 123 - A4 (verze 18.1.2009) • Ke stažení (pdf - 432 KB - 4 strany) • URL adresy při otevření v Adobe Readeru jsou aktivní
• Presentace serveru Evropská unie 123 ve formátu pdf - 37 obrázků - 5 MB : Informační zdroje EU a o EU na internetu  • Jedná se o powerpointovou presentaci převedenou do formátu pdf (verze 18.1.2009) - Z prohlížeče - např. Adobe Readeru 9.0 CZ se můžete přímo dostat na požadované webové stránky.
 
 
 
Proč právě název Evropská unie 123 ?
  

Uživatele, který se zajímá o problematiku Evropské unie dovede k hledané informaci ve 3 krocích:
Krok 1:  Z první (domácí) stránky si uživatel vybere z 8 sekcí hledané téma (podsekci – k 25.5.2008 jich bylo 61) –  a kliknutím se dostane na požadovanou stránku
Krok 2:  V této podsekci může využít buď minirozcestník v její horní části pro rychlý přístup na příslušný server nebo detailnější informace o příslušném serveru ( a jeho sekcích, podsekcích , rubrikách …) – kliknutím na vybraný odkaz se dostane na příslušnou stránku serveru EU nebo ČR
Krok 3:  Zde si podle charakteru informace tuto informaci přečte nebo stáhne

 
 Co server Evropská unie 123 je a co není
 
Co server je
• přehledný rozcestník užitečných odkazů Evropské unie s rychlou orientací pro uživatele na první stránce
• zdroj logicky uspořádaných, tříděných, užitečných a kvalitních odkazů
• zdroj užitečných odkazů i dokumentů na jednom místě
• zdroj specializovaných informací o vzdělávání a vzdělávacích materiálech o problematice EU (Servery o vzděláváníVzdělávací informace a kurzyMateriály ke vzděláváníSlovníky a glosáře )
• zdroj specializovaných rozcestníků pro školy: Rozcestník pro základní školyRozcestník pro studenty a pedagogy
• zdroj pravidelně aktualizovaných informací z EU a o EU
 
Co server není
• zdroj všech a všelijakých odkazů o Evropské unii (českých i evropských)
• konkurent specializovaných serverů (majících ovšem zcela jiný cíl a zaměření) typu:
   - EUROSKOP (Věcně o Evropě) • Portál Euroskop.cz je oficiálním zdrojem informací o Evropské unii a našem členství v ní, který spravuje odbor informování o evropských záležitostech - Úřad vlády ČR
    - Fondy Evropské unie : Portál pro získávání komplexních a spolehlivých informací o fondech EU v České republice - spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj
   - BusinessInfo.cz : Oficiální portál pro podnikání a export – spravovaný ministerstvem průmyslu a obchodu
   - EurActiv.cz (Vaše internetová brána do Evropy) • EurActiv.cz je česká verze bruselského serveru www.EurActiv.com s vlastní přidanou hodnotou • EurActiv.cz je český informační portál o dění v Evropské unii.