Dopis z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (24.7.2008)

Dopis z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (24.7.2008)

MŚMT ČR, č.j. 14 879/2008-23, 24.7.20087


Vážený pane docente,

     z pověření ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana MGr. Ondřeje Lišky odpovídáme na Vás dopis, ve kterém informujete o Vašich webových serverech a několika specializovaných stránkách, které si kladou za cíl poskytovat jednoduchou a přehlednou formou informace o Evropské Unii (EU).

     V současné době, kdy se naše republika intenzivně připravuje na předsednictví EU, považujeme Vaši snahu o zlepšení informovanosti žáků, ale i pracovníků ve školství při získávání důležitých informací o EU za velice potřebnou a ktuální.

     Vážený pane docente, děkujeme Vám za zaslané materiály, které postupujeme věcně příslušným odborům k dalšímu využití.

    
S pozdravem

Mgr. Martin Mach, ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání