CD-ROM Informační zdroje a toky

CD-ROM Informační zdroje a toky

CD-ROM Informační zdroje a toky (verzí 1, 2 ,3 , 4 a 5)

• 40 průběžně aktualizovaných vydání CD-ROM IZAT v letech 2003 - 2006
– Presentace a výukové a informační materiály pro Univerzální vzdělávací blok (od září 2006 Vstupní vzdělávání následné) pro zaměstnance ve správních úřadech pořádaných Institutem státní správy při Úřadu vlády ČR (nyní MV ČR)
• Modul Informační zdroje a toky včetně presentace, sekcí a dokumentů k Evropské unii
• CD-ROM dostávali všichni účastníci školení jako učební a praktickou pomůcku (2580 ks)
» » více informací

• Přehled školených pracovníků: Úřad vlády + ministerstva: dopravy, financí, informatiky, kultury, místní rozvoj, obrany, průmyslu obchodu, spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zdravotnictví, životního prostředí, další úřady a instituce: Komise cenných papírů, Český statistický úřad, Energetický regulační úřad, Státní rostlinolékařská správa, Český úřad zemědělský a katastrální, Česká obchodní inspekce, Důlní úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní úřad kontroly léčiv, Puncovní úřad, Česká inspekce životního prostředí, Státní energetická inspekce, Česká školní inspekce, Krajské hygienické správy, Úřad průmyslového vlastnictví, Správa státních hmotných rezerv, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Diplomatická akademie při MZV ČR – celkem 40 školení s 2580 účastníky v letech 2003 - 2006 
» » více informací
 
Poslední aktualizace stránky : 9. října 2008