Slovensko

Slovensko a slovenština - odkazy

  Slovensko - odkazy Slovenština jako jazyk    Štátny jazyk - Ministerstvo kultúry(MK SR je ústredným orgánom štátnej správy na úseku ochrany a starostlivosti o štátny jazyk) • Ako nehrešiť proti...

Slovensko - trochu videa

    Slovensko - trochu videa Slovakia – Slovensko – 7:07 (zdroj: https://youtu.be/ir-Hqa0aWRo ) Slovensko – 3:27 (Zdroj:https://youtu.be/FFBLUt92_6k)  Statna Hymna SLOVENSKEJ...